צכי - Czech >>> פייר פוליש FP FP 3MM/4MM
 FP 5MM
 FP 6MM
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 3005
60 יחידות FP 3005
 ₪7.80 

   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 1301 6MM
50 יחידות FP 1301 6MM
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 70424 6MM
50 יחידות FP 70424 6MM
 ₪21.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 63999 6MM
50 יחידות FP 63999 6MM
 ₪18.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 5012 6MM
60 יחידות FP 5012 6MM
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 7101 6MM
60 יחידות FP 7101 6MM
 ₪22.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP C15726 6MM
60 יחידות FP C15726 6MM
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 1011 6MM
60 יחידות FP 1011 6MM
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 0300
60 יחידות FP 0300
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 1011 3mm
60 יחידות FP 1011 3mm
 ₪7.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 9011
60 יחידות FP 9011
 ₪8.40 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 2006
60 יחידות FP 2006
 ₪7.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 2398-21415 6MM
60 יחידות FP 2398-21415 6MM
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 3033
60 יחידות FP 3033
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 4628
60 יחידות FP 4628
 ₪15.30 

   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 6001
60 יחידות FP 6001
 ₪7.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 6008
60 יחידות FP 6008
 ₪7.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 6390
60 יחידות FP 6390
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 7101
60 יחידות FP 7101
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 7402
60 יחידות FP 7402
 ₪14.40 

   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 9008
60 יחידות FP 9008
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 15726 4mm
60 יחידות FP 15726 4mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 2002
60 יחידות FP 2002
 ₪7.80 

   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 14413 6MM
60 יחידות FP 14413 6MM
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 97368 6MM
50 יחידות FP 97368 6MM
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP CAB 6MM
60 יחידות FP CAB 6MM
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 4628 6MM
50 יחידות FP 4628 6MM
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 2006AB 6MM
60 יחידות FP 2006AB 6MM
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 6001AB 6MM
60 יחידות FP 6001AB 6MM
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 6001 6MM
60 יחידות FP 6001 6MM
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 6390 6MM
50 יחידות FP 6390 6MM
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 9010 6MM
60 יחידות FP 9010 6MM
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 67733 6MM
60 יחידות FP 67733 6MM
 ₪17.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 3033 6MM
60 יחידות FP 3033 6MM
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 7013 6MM
60 יחידות FP 7013 6MM
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 25 יחידות FP J-90215 6MM
25 יחידות FP J-90215 6MM
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 70400 6MM
50 יחידות FP 70400 6MM
 ₪21.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 50 יחידות FP 70440 6MM
50 יחידות FP 70440 6MM
 ₪21.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 9008 6MM
60 יחידות FP 9008 6MM
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 70486 6MM
60 יחידות FP 70486 6MM
.00  ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP J 6MM
60 יחידות FP J 6MM
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 5072AB 6MM
60 יחידות FP 5072AB 6MM
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 68106 6MM
60 יחידות FP 68106 6MM
 ₪15.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 12235 6MM
60 יחידות FP 12235 6MM
 ₪22.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP JAB 6MM
60 יחידות FP JAB 6MM
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 9322
60 יחידות FP 9322
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 67277 6MM
60 יחידות FP 67277 6MM
 ₪18.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 02010-48885 4mm
60 יחידות FP 02010-48885 4mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 3005AB 6MM
60 יחידות FP 3005AB 6MM
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 37593 3mm
60 יחידות FP 37593 3mm
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 5052 5MM
60 יחידות FP 5052 5MM
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 9008 5MM
60 יחידות FP 9008 5MM
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 90215
60 יחידות FP 90215
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 29259 4mm
60 יחידות FP 29259 4mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 00030-67156 4mm
60 יחידות FP 00030-67156 4mm
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 00030-64989 4mm
60 יחידות FP 00030-64989 4mm
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 00030-98004 4mm
60 יחידות FP 00030-98004 4mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 9010 4mm
60 יחידות FP 9010 4mm
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 01700 4mm
60 יחידות FP 01700 4mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP- F9008AB 6MM
60 יחידות FP- F9008AB 6MM
 ₪17.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 02010-25007 4mm
60 יחידות FP 02010-25007 4mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 00030-37355 4mm
60 יחידות FP 00030-37355 4mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 5072 6MM
60 יחידות FP 5072 6MM
 ₪14.50 

   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 28001 6MM
60 יחידות FP 28001 6MM
 ₪12.60 

   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 68105
60 יחידות FP 68105
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 70400
60 יחידות FP 70400
 ₪15.70 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 6302
60 יחידות FP 6302
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 7013
60 יחידות FP 7013
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP 70488 6MM
60 יחידות FP 70488 6MM
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 01710 4mm
60 יחידות FP 01710 4mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 70417
60 יחידות FP 70417
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 70424
60 יחידות FP 70424
 ₪13.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 70440
60 יחידות FP 70440
 ₪15.70 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 70486
60 יחידות FP 70486
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 84188
60 יחידות FP 84188
 ₪14.50 

   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 7011AB
60 יחידות FP 7011AB
 ₪11.00 

   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 9008AB
60 יחידות FP 9008AB
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP C
60 יחידות FP C
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 26201
60 יחידות FP 26201
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP C-VL
60 יחידות FP C-VL
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 14415 4mm
60 יחידות FP 14415 4mm
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP JET
60 יחידות FP JET
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 2006AB
60 יחידות FP 2006AB
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 37355 4mm
60 יחידות FP 37355 4mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 37165 3mm
60 יחידות FP 37165 3mm
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 8013 4mm
60 יחידות FP 8013 4mm
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 70462
60 יחידות FP 70462
 ₪13.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 64815
60 יחידות FP 64815
 ₪13.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 2021AB
60 יחידות FP 2021AB
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 14415 3mm
60 יחידות FP 14415 3mm
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 21415
60 יחידות FP 21415
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 60 יחידות FP- F3003AB 6MM
60 יחידות FP- F3003AB 6MM
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

מוצר חדש 48347905
מוצר חדש 48347905
 ₪.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

60 יחידות FP 27001
60 יחידות FP 27001
 ₪8.50 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz