סברובסקי / Swarovski >>> תליוני סברובסקי 6049
 6228
 6428
 6620
 6621
 6650
 6656
 6670
 6680
 6704
 6714
 6721
 6722
 6723
 6735
 6744
 6754
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm 214
S6735 26X16mm 214
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 228
S-6228 10mm 228
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 229
S-6228 10mm 229
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 214
S-6228 10mm 214
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 206
S-6228 10mm 206
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 211
S-6228 10mm 211
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 202
S-6228 10mm 202
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 285
S-6228 10mm 285
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 266
S-6228 10mm 266
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 red magma 28mm
S6721 red magma 28mm
 ₪32.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm CAB
S6735 26X16mm CAB
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 203
S-6228 10mm 203
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm 203
S6735 26X16mm 203
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 GSHA
S6721 GSHA
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 CAB
S6721 CAB
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 aquamarine 202
S6721 aquamarine 202
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 indicolite 379
S6721 indicolite 379
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 light amethyst 212 16mm
S6721 light amethyst 212 16mm
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 peridot 214 20mm
S6721 peridot 214 20mm
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 Crystal
S6721 Crystal
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm CAB
S-6228 10mm CAB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm C
S6735 26X16mm C
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 371
S-6228 10mm 371
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm silver night
S-6228 10mm silver night
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm bermuda blue
S-6228 10mm bermuda blue
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm vitrail light
S-6228 10mm vitrail light
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm vitrail mudium
S-6228 10mm vitrail mudium
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm heliotrope
S-6228 10mm heliotrope
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 204AB
S-6228 10mm 204AB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 502AB
S-6228 10mm 502AB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm C
S-6228 10mm C
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm jet
S-6228 10mm jet
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 291
S-6228 10mm 291
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 215
S-6228 10mm 215
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 205
S-6228 10mm 205
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 212
S-6228 10mm 212
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 234
S-6228 10mm 234
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 208
S-6228 10mm 208
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 227
S-6228 10mm 227
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 542
S-6228 10mm 542
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 209
S-6228 10mm 209
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 223
S-6228 10mm 223
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 289
S-6228 10mm 289
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 bermuda blue 28mm
S6721 bermuda blue 28mm
 ₪51.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 539
S-6228 10mm 539
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 CRYSTAL 18mm
S6754 CRYSTAL 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6049 CAB 20mm
S6049 CAB 20mm
 ₪20.40 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6049 crystal 30mm
S6049 crystal 30mm
 ₪44.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6049 crystal 20mm
S6049 crystal 20mm
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6656 aquamarine 27mm
S6656 aquamarine 27mm
 ₪29.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6656 tanzanite 19mm
S6656 tanzanite 19mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 amethyst 204 18mm
S6754 amethyst 204 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 jonquil 213 18mm
S6754 jonquil 213 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 aquamarine 202 18mm
S6754 aquamarine 202 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 light rose 223 18mm
S6754 light rose 223 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 peridot 214 18mm
S6754 peridot 214 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 GSHA 18mm
S6754 GSHA 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6704 CAB
S6704 CAB
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 violet 371 18mm
S6754 violet 371 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 jonquil 213
S6744 jonquil 213
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 silver night 18mm
S6621 silver night 18mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 black diamond 22m
S6650 black diamond 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 crystal 20mm
S6620 crystal 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 gsha 18mm
S6670 gsha 18mm
 ₪15.40 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 Jet 28mm
S6621 Jet 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 aquamarine- 202
S6744 aquamarine- 202
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 CAB 20mm
S6620 CAB 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 peridot 22m
S6650 peridot 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 light rose (223) 18mm
S6670 light rose (223) 18mm
 ₪15.40 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 gsha 24mm
S6670 gsha 24mm
 ₪22.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 moonlight 28mm
S6621 moonlight 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 GSHA 20mm
S6620 GSHA 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 crystal 22m
S6650 crystal 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 light rose 223
S6744 light rose 223
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 copper 24mm
S6670 copper 24mm
 ₪22.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 red magma 28mm
S6621 red magma 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 copper 20mm
S6620 copper 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 light siam 227
S6744 light siam 227
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 jet 22m
S6650 jet 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 silver shadow 28mm
S6621 silver shadow 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 GSHA 22m
S6650 GSHA 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 peridot 214
S6744 peridot 214
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 silver shade 30mm
S6620 silver shade 30mm
 ₪26.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 SSHA 22m
S6650 SSHA 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 JET
S6744 JET
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 crystal
S6744 crystal
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 GSHA
S6744 GSHA
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 violet- 371 14mm
S6744 violet- 371 14mm
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 amethyst- 204 14mm
S6744 amethyst- 204 14mm
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 CAB
S6744 CAB
 ₪6.50 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
שונות / Others
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz