יפני / Japanese >>> דליקה DBM 10/0
 DB 11/0
 דליקה 11/0 TOHO
   spacer
spacerspacer

TO-DB-558 4g
TO-DB-558 4g
 ₪18.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-248 5g
TO-DB-248 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-351 5g
DB-351 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-55 5g
TO-DB-55 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM1 5g
DBM1 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-51 5g
DB-51 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-81 5g
TO-DB-81 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM2 5g
DBM2 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM3 5g
DBM3 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-83 5g
TO-DB-83 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-202 5g
DB-202 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-231 5g
DB-231 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM4 5g
DBM4 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-162 5g
TO-DB-162 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-201 5g
DB-201 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-221 3g
TO-DB-221 3g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM5 5g
DBM5 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM10 5g
DBM10 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-264 5g
TO-DB-264 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-200 5g
DB-200 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-42 4g
DB-42 4g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-557 3g
TO-DB-557 3g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM11 5g
DBM11 5g
 ₪17.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM12 4g
DBM12 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-410 3g
DB-410 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-31 3g
DB-31 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM21 4g
DBM21 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM22 4g
DBM22 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-34 3g
DB-34 3g
 ₪33.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM22L 4g
DBM22L 4g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-33 3g
DB-33 3g
 ₪35.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM23 4g
DBM23 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM29 4g
DBM29 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-433 3g
DB-433 3g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM27 4g
DBM27 4g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM31 3g
DBM31 3g
 ₪30.00 

   spacer
spacerspacer

DB-1152 3g
DB-1152 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM34 3g
DBM34 3g
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1834 3g
DB-1834 3g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-389 5g
DB-389 5g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM37 4g
DBM37 4g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1153 3g
DB-1153 3g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM38 3g
DBM38 3g
 ₪32.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-230 3g
DB-230 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM41 5g
DBM41 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-551 3g
DB-551 3g
 ₪24.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM42 5g
DBM42 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-211 5g
DB-211 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM44 5g
DBM44 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-203 5g
DB-203 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM45 5g
DBM45 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM47 5g
DBM47 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-883 5g
DB-883 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM48 5g
DBM48 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-621 4g
DB-621 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-41 5g
DB-41 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM57 10g
DBM57 10g
 ₪11.00 

   spacer
spacerspacer

 DBM58 5g
DBM58 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-114 4g
DB-114 4g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-630 4g
DB-630 4g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM62 5g
DBM62 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1158 3g
DB-1158 3g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM84 10g
DBM84 10g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM89 5g
DBM89 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1159 3g
DB-1159 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-254 4g
DB-254 4g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM103 5g
DBM103 5g
 ₪13.00 

   spacer
spacerspacer

DB-613 5g
DB-613 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM106 5g
DBM106 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-26 3g
DB-26 3g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM114 5g
DBM114 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-21 3g
DB-21 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM146 5g
DBM146 5g
 ₪11.50 

   spacer
spacerspacer

DB-321 3g
DB-321 3g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM160 5g
DBM160 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM164 5g
DBM164 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-38 3g
DB-38 3g
 ₪36.00 

   spacer
spacerspacer

 DBM166 5g
DBM166 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2109 4g
DB-2109 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM170 3g
DBM170 3g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-340 4g
DB-340 4g
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2142 4g
DB-2142 4g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM172 5g
DBM172 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM173 5g
DBM173 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1051 3g
DB-1051 3g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-118 5g
DB-118 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM175 5g
DBM175 5g
 ₪10.50 

   spacer
spacerspacer

 DBM180 5g
DBM180 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1731 5g
DB-1731 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM201 5g
DBM201 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM203 5g
DBM203 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-506 3g
DB-506 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-612 4g
DB-612 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM204 5g
DBM204 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-40 3g
DB-40 3g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM207 5g
DBM207 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-460 3g
DB-460 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM211 5g
DBM211 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-22L 3g
DB-22L 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM214 5g
DBM214 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-22 3g
DB-22 3g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-322 3g
DB-322 3g
 ₪22.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM217 5g
DBM217 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-37 4g
DB-37 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM231 5g
DBM231 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-102 5g
DB-102 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM234 5g
DBM234 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM249 5g
DBM249 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1221 5g
DB-1221 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM254 4g
DBM254 4g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-101 5g
DB-101 5g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM301 5g
DBM301 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM310 5g
DBM310 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-505 3g
DB-505 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM322 3g
DBM322 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-380 3g
DB-380 3g
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM323 5g
DBM323 5g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-671 3g
DB-671 3g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM324 4g
DBM324 4g
 ₪18.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM325 4g
DBM325 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM327 4g
DBM327 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-48 5g
DB-48 5g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM351 5g
DBM351 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-828 4g
DB-828 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1454 5g
DB-1454 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM376 3g
DBM376 3g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM410 4g
DBM410 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2310 5g
DB-2310 5g
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-327 3g
DB-327 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM501 3g
DBM501 3g
 ₪32.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-3 5g
DB-3 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM602 5g
DBM602 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM362 5g
DBM362 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-27 4g
DB-27 4g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-458 3g
DB-458 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM622 5g
DBM622 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM624 5g
DBM624 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-125 3g
DB-125 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM625 5g
DBM625 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-11 3g
DB-11 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-605 4g
DB-605 4g
 ₪12.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM628 5g
DBM628 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM629 5g
DBM629 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-767 5g
DB-767 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-324 3g
DB-324 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM658 5g
DBM658 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM707 10g
DBM707 10g
 ₪15.00 

   spacer
spacerspacer

DB-1767 5g
DB-1767 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2131 4g
DB-2131 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DBM158 5g
DBM158 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM723 5g
DBM723 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM728 5g
DBM728 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM869 5g
DBM869 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-79 5g
DB-79 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM883 5g
DBM883 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-658 5g
DB-658 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-729 5g
DB-729 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM914 5g
DBM914 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2130 5g
DB-2130 5g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM922 5g
DBM922 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-217 5g
DB-217 5g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM1844 4g
DBM1844 4g
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1208 5g
DB-1208 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2315 4g
DB-2315 4g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2132 4g
DB-2132 4g
 ₪14.00 

   spacer
spacerspacer

DB-301 5g
DB-301 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2316 4g
DB-2316 4g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1003 4g
DB-1003 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-85 5g
DB-85 5g
 ₪12.50 

   spacer
spacerspacer

DB-2 5g
DB-2 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-25 3g
DB-25 3g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1138 5g
DB-1138 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-216 5g
DB-216 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1763 5g
DB-1763 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-44 5g
DB-44 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1762 5g
DB-1762 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-832 5g
DB-832 5g
 ₪21.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1210 5g
DB-1210 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-377 3g
DB-377 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-59 5g
DB-59 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-135 3g
DB-135 3g
 ₪12.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-183 4g
DB-183 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-922 5g
DB-922 5g
 ₪12.00 

   spacer
spacerspacer

DB-250 5g
DB-250 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-694 5g
DB-694 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2140 5g
DB-2140 5g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-464 3g
DB-464 3g
 ₪16.00 

   spacer
spacerspacer

DB-610 5g
DB-610 5g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-609 5g
DB-609 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-312 5g
DB-312 5g
 ₪21.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-253 3g
DB-253 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-454 3g
DB-454 3g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1312 5g
DB-1312 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-611 5g
DB-611 5g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-12 3g
DB-12 3g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1014 4g
DB-1014 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1752 5g
DB-1752 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2118 5g
DB-2118 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-800 5g
DB-800 5g
 ₪15.00 

spacer
[1] [2]  >>


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
שונות / Others
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz