יפני / Japanese >>> MIYUKI 6/0
 8/0
 11/0
 15/0
   spacer
spacerspacer

M1 11/0 9g
M1 11/0 9g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2 6/0 9g
M2 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-1 15/0 9g
m-1 15/0 9g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1 8/0 9g
M1 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-3 15/0 9g
m-3 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2 11/0 9g
M2 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M3 6/0 9g
M3 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2 8/0 9g
M2 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4 6/0 9g
M4 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M3 8/0 9g
M3 8/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M3 11/0 9g
M3 11/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M134 6/0 9g
M134 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4 11/0 9g
M4 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4 8/0 9g
M4 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M11 8/0 9g
M11 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M11 11/0 9g
M11 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M149S 6/0 9g
M149S 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-9 15/0 9g
m-9 15/0 9g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-10 15/0 9g
m-10 15/0 9g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M12 8/0 9g
M12 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M150S 6/0 9g
M150S 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M12 11/0 9g
M12 11/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M18 8/0 9g
M18 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M151 6/0 9g
M151 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M179 6/0 9g
M179 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M20 8/0 9g
M20 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M19 11/0 20g
M19 11/0 20g
 ₪10.00 

   spacer
spacerspacer

M234 6/0 9g
M234 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M20 11/0 9g
M20 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M30 8/0 9g
M30 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M250 6/0 9g
M250 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M21 11/0 9g
M21 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-132 15/0 9g
m-132 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M133 8/0 9g
M133 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M23 11/0 9g
M23 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M283 6/0 9g
M283 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-134 15/0 9g
m-134 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M134 8/0 9g
M134 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-141D 15/0 5g
m-141D 15/0 5g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M26 11/0 9g
M26 11/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M304 6/0 9g
M304 6/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M134FR 8/0 9g
M134FR 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M311 6/0 9g
M311 6/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-174 15/0 9g
m-174 15/0 9g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M-MIX09 11/0 9g
M-MIX09 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M135 8/0 9g
M135 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-181 15/0 9g
m-181 15/0 9g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M133 11/0 9g
M133 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401 6/0 9g
M401 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141FR 8/0 9g
M141FR 8/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M149 8/0 9g
M149 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401FR 6/0 9g
M401FR 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-182 15/0 5g
m-182 15/0 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M135 11/0 9g
M135 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M151F 8/0 9g
M151F 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M404 6/0 9g
M404 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M138 11/0 9g
M138 11/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M406 6/0 9g
M406 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M153 8/0 9g
M153 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141 11/0 9g
M141 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-190 15/0 3g
m-190 15/0 3g
 ₪17.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141F 11/0 9g
M141F 11/0 9g
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-191 15/0 3g
m-191 15/0 3g
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M407 6/0 9g
M407 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M190 8/0 5g
M190 8/0 5g
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141FR 11/0 9g
M141FR 11/0 9g
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M408 6/0 9g
M408 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-193 15/0 3g
m-193 15/0 3g
 ₪33.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M194 8/0 3g
M194 8/0 3g
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M410 6/0 9g
M410 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-194 15/0 3g
m-194 15/0 3g
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M147 11/0 9g
M147 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M195 8/0 5g
M195 8/0 5g
 ₪22.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M412 6/0 9g
M412 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M149F 11/0 9g
M149F 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M222 8/0 9g
M222 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-198 15/0 5g
m-198 15/0 5g
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M412F 6/0 9g
M412F 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M151 11/0 9g
M151 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M250 8/0 9g
M250 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M451 6/0 9g
M451 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-199 15/0 3g
m-199 15/0 3g
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M152F 11/0 9g
M152F 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M263 8/0 9g
M263 8/0 9g
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M452 6/0 9g
M452 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-207 15/0 9g
m-207 15/0 9g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

M264 8/0 9g
M264 8/0 9g
 ₪7.00 

   spacer
spacerspacer

M457 6/0 9g
M457 6/0 9g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M156 11/0 9g
M156 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-208 15/0 9g
m-208 15/0 9g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

M283 8/0 9g
M283 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M528 6/0 9g
M528 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M311 8/0 9g
M311 8/0 9g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-217 15/0 9g
m-217 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M592 6/0 9g
M592 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M18 11/0 9g
M18 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M593 6/0 9g
M593 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M339 8/0 9g
M339 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-223 15/0 9g
m-223 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M188 11/0 5g
M188 11/0 5g
 ₪18.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-250 15/0 9g
m-250 15/0 9g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M645 6/0 9g
M645 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M340 8/0 9g
M340 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M190 11/0 3g
M190 11/0 3g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1233 6/0 9g
M1233 6/0 9g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M341 8/0 9g
M341 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-260 15/0 9g
m-260 15/0 9g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M191 11/0 3g
M191 11/0 3g
 ₪30.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M193 11/0 3g
M193 11/0 3g
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1425 6/0 9g
M1425 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M342 8/0 9g
M342 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M194 11/0 3g
M194 11/0 3g
 ₪29.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1426 6/0 9g
M1426 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-266 15/0 9g
m-266 15/0 9g
 ₪11.50 

   spacer
spacerspacer

M352 8/0 9g
M352 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-271 15/0 9g
m-271 15/0 9g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M354 8/0 9g
M354 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2035 6/0 9g
M2035 6/0 9g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2606 6/0 9g
M2606 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M199 11/0 3g
M199 11/0 3g
 ₪29.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-272 15/0 9g
m-272 15/0 9g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M366 8/0 9g
M366 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401 8/0 9g
M401 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4516 6/0 9g
M4516 6/0 9g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M234 11/0 9g
M234 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-273 15/0 9g
m-273 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401F 8/0 9g
M401F 8/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M250 11/0 9g
M250 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-279 15/0 9g
m-279 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M407 8/0 9g
M407 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-284 15/0 9g
m-284 15/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-295 15/0 9g
m-295 15/0 9g
 ₪11.00 

   spacer
spacerspacer

M408 8/0 9g
M408 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M271 11/0 9g
M271 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-297 15/0 9g
m-297 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M273 11/0 9g
M273 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M410 8/0 9g
M410 8/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M277 11/0 9g
M277 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-305 15/0 5g
m-305 15/0 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M412 8/0 9g
M412 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M283 11/0 9g
M283 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-311 15/0 5g
m-311 15/0 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M451 8/0 9g
M451 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-342 15/0 9g
m-342 15/0 9g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M284 11/0 9g
M284 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M452 8/0 9g
M452 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M453 8/0 9g
M453 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M305 11/0 9g
M305 11/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M286 11/0 9g
M286 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-347 15/0 9g
m-347 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M456 8/0 9g
M456 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-352 15/0 9g
m-352 15/0 9g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M306 11/0 9g
M306 11/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M308 11/0 9g
M308 11/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-353 15/0 5g
m-353 15/0 5g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M457 8/0 9g
M457 8/0 9g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M457L 8/0 9g
M457L 8/0 9g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-401 15/0 9g
m-401 15/0 9g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-401F 15/0 9g
m-401F 15/0 9g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M458 8/0 9g
M458 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M312 11/0 9g
M312 11/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-402 15/0 9g
m-402 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M459 8/0 9g
M459 8/0 9g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M313 11/0 9g
M313 11/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M462 8/0 9g
M462 8/0 9g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-406 15/0 9g
m-406 15/0 9g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-408 15/0 9g
m-408 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M339 11/0 9g
M339 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M526 8/0 9g
M526 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M527 8/0 9g
M527 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M340 11/0 9g
M340 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-412 15/0 9g
m-412 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M528 8/0 9g
M528 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M341 11/0 9g
M341 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M538 8/0 9g
M538 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-420 15/0 9g
m-420 15/0 9g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M342 11/0 9g
M342 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M347 11/0 9g
M347 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M591 8/0 9g
M591 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M592 8/0 9g
M592 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M350 11/0 9g
M350 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-451 15/0 9g
m-451 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M352 11/0 9g
M352 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M593 8/0 9g
M593 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-452 15/0 9g
m-452 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M645 8/0 9g
M645 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M355 11/0 9g
M355 11/0 9g
 ₪7.00 

   spacer
spacerspacer

m-454 15/0 9g
m-454 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M650 8/0 9g
M650 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-455 15/0 9g
m-455 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M356 11/0 9g
M356 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-457 15/0 5g
m-457 15/0 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M357 11/0 9g
M357 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1001 8/0 9g
M1001 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M358 11/0 9g
M358 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-457L 15/0 5g
m-457L 15/0 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1025 8/0 9g
M1025 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M359 11/0 9g
M359 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1051 8/0 9g
M1051 8/0 9g
 ₪10.50 

spacer
[1] [2]  >>


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
שונות / Others
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz