יפני / Japanese >>> MIYUKI 6/0
 8/0
 11/0
 15/0
   spacer
spacerspacer

M1 11/0 9g
M1 11/0 9g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1 8/0 9g
M1 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2 6/0 9g
M2 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-1 15/0 9g
m-1 15/0 9g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M3 6/0 9g
M3 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2 11/0 9g
M2 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2 8/0 9g
M2 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-3 15/0 9g
m-3 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M3 11/0 9g
M3 11/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M3 8/0 9g
M3 8/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4 6/0 9g
M4 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M134 6/0 9g
M134 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4 8/0 9g
M4 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4 11/0 9g
M4 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-10 15/0 9g
m-10 15/0 9g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M11 8/0 9g
M11 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M11 11/0 9g
M11 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-9 15/0 9g
m-9 15/0 9g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M149S 6/0 9g
M149S 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M150S 6/0 9g
M150S 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M12 11/0 9g
M12 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M12 8/0 9g
M12 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M18 8/0 9g
M18 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M151 6/0 9g
M151 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M20 8/0 9g
M20 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M19 11/0 20g
M19 11/0 20g
 ₪10.00 

   spacer
spacerspacer

M179 6/0 9g
M179 6/0 9g
 ₪6.00 

   spacer
spacerspacer

M30 8/0 9g
M30 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M20 11/0 9g
M20 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M234 6/0 9g
M234 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M21 11/0 9g
M21 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M250 6/0 9g
M250 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-132 15/0 9g
m-132 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M133 8/0 9g
M133 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M134 8/0 9g
M134 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-134 15/0 9g
m-134 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M23 11/0 9g
M23 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M283 6/0 9g
M283 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M256D 6/0 9g
M256D 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M304 6/0 9g
M304 6/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-141D 15/0 5g
m-141D 15/0 5g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M134FR 8/0 9g
M134FR 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M26 11/0 9g
M26 11/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-174 15/0 9g
m-174 15/0 9g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M135 8/0 9g
M135 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M311 6/0 9g
M311 6/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M-MIX09 11/0 9g
M-MIX09 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-181 15/0 9g
m-181 15/0 9g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M133 11/0 9g
M133 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401 6/0 9g
M401 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141FR 8/0 9g
M141FR 8/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M149 8/0 9g
M149 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-182 15/0 5g
m-182 15/0 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401FR 6/0 9g
M401FR 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M135 11/0 9g
M135 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M138 11/0 9g
M138 11/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M151F 8/0 9g
M151F 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M404 6/0 9g
M404 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141 11/0 9g
M141 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-190 15/0 3g
m-190 15/0 3g
 ₪17.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M153 8/0 9g
M153 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M406 6/0 9g
M406 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M407 6/0 9g
M407 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-191 15/0 3g
m-191 15/0 3g
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141F 11/0 9g
M141F 11/0 9g
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-193 15/0 3g
m-193 15/0 3g
 ₪33.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M408 6/0 9g
M408 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M141FR 11/0 9g
M141FR 11/0 9g
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M190 8/0 5g
M190 8/0 5g
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M194 8/0 3g
M194 8/0 3g
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M147 11/0 9g
M147 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M410 6/0 9g
M410 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-194 15/0 3g
m-194 15/0 3g
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M195 8/0 5g
M195 8/0 5g
 ₪22.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M149F 11/0 9g
M149F 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M412 6/0 9g
M412 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M412F 6/0 9g
M412F 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-198 15/0 5g
m-198 15/0 5g
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M151 11/0 9g
M151 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M222 8/0 9g
M222 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M250 8/0 9g
M250 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-199 15/0 3g
m-199 15/0 3g
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M451 6/0 9g
M451 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M452 6/0 9g
M452 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M263 8/0 9g
M263 8/0 9g
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M152F 11/0 9g
M152F 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M457 6/0 9g
M457 6/0 9g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M264 8/0 9g
M264 8/0 9g
 ₪7.00 

   spacer
spacerspacer

m-207 15/0 9g
m-207 15/0 9g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

M156 11/0 9g
M156 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-208 15/0 9g
m-208 15/0 9g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

M283 8/0 9g
M283 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M528 6/0 9g
M528 6/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-217 15/0 9g
m-217 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M18 11/0 9g
M18 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M311 8/0 9g
M311 8/0 9g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M592 6/0 9g
M592 6/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M339 8/0 9g
M339 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M593 6/0 9g
M593 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-223 15/0 9g
m-223 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M188 11/0 5g
M188 11/0 5g
 ₪18.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M340 8/0 9g
M340 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M190 11/0 3g
M190 11/0 3g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-250 15/0 9g
m-250 15/0 9g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M645 6/0 9g
M645 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M961 6/0 4g
M961 6/0 4g
 ₪25.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M341 8/0 9g
M341 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M191 11/0 3g
M191 11/0 3g
 ₪30.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-260 15/0 9g
m-260 15/0 9g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1233 6/0 9g
M1233 6/0 9g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M193 11/0 3g
M193 11/0 3g
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M342 8/0 9g
M342 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M352 8/0 9g
M352 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-266 15/0 9g
m-266 15/0 9g
 ₪11.50 

   spacer
spacerspacer

M1425 6/0 9g
M1425 6/0 9g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M194 11/0 3g
M194 11/0 3g
 ₪29.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-271 15/0 9g
m-271 15/0 9g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M354 8/0 9g
M354 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1426 6/0 9g
M1426 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2035 6/0 9g
M2035 6/0 9g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M199 11/0 3g
M199 11/0 3g
 ₪29.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M366 8/0 9g
M366 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-272 15/0 9g
m-272 15/0 9g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M2606 6/0 9g
M2606 6/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-273 15/0 9g
m-273 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M234 11/0 9g
M234 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401 8/0 9g
M401 8/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M4516 6/0 9g
M4516 6/0 9g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M250 11/0 9g
M250 11/0 9g
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M401F 8/0 9g
M401F 8/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-279 15/0 9g
m-279 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-284 15/0 9g
m-284 15/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M407 8/0 9g
M407 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M271 11/0 9g
M271 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-295 15/0 9g
m-295 15/0 9g
 ₪11.00 

   spacer
spacerspacer

M408 8/0 9g
M408 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M273 11/0 9g
M273 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M410 8/0 9g
M410 8/0 9g
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-297 15/0 9g
m-297 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-305 15/0 5g
m-305 15/0 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M277 11/0 9g
M277 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M412 8/0 9g
M412 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-311 15/0 5g
m-311 15/0 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M283 11/0 9g
M283 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M451 8/0 9g
M451 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M452 8/0 9g
M452 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M284 11/0 9g
M284 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-342 15/0 9g
m-342 15/0 9g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M286 11/0 9g
M286 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-347 15/0 9g
m-347 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M453 8/0 9g
M453 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M305 11/0 9g
M305 11/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M306 11/0 9g
M306 11/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-352 15/0 9g
m-352 15/0 9g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M456 8/0 9g
M456 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M308 11/0 9g
M308 11/0 9g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M457 8/0 9g
M457 8/0 9g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-353 15/0 5g
m-353 15/0 5g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-401 15/0 9g
m-401 15/0 9g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M457L 8/0 9g
M457L 8/0 9g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-401F 15/0 9g
m-401F 15/0 9g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M458 8/0 9g
M458 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-402 15/0 9g
m-402 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M459 8/0 9g
M459 8/0 9g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M312 11/0 9g
M312 11/0 9g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M462 8/0 9g
M462 8/0 9g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-406 15/0 9g
m-406 15/0 9g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M313 11/0 9g
M313 11/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M526 8/0 9g
M526 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-408 15/0 9g
m-408 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M339 11/0 9g
M339 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M527 8/0 9g
M527 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M340 11/0 9g
M340 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M528 8/0 9g
M528 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-412 15/0 9g
m-412 15/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M341 11/0 9g
M341 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M538 8/0 9g
M538 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M342 11/0 9g
M342 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-420 15/0 9g
m-420 15/0 9g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M591 8/0 9g
M591 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M347 11/0 9g
M347 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M350 11/0 9g
M350 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-451 15/0 9g
m-451 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M592 8/0 9g
M592 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M352 11/0 9g
M352 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-452 15/0 9g
m-452 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M593 8/0 9g
M593 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M355 11/0 9g
M355 11/0 9g
 ₪7.00 

   spacer
spacerspacer

M645 8/0 9g
M645 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-454 15/0 9g
m-454 15/0 9g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-455 15/0 9g
m-455 15/0 9g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M650 8/0 9g
M650 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M356 11/0 9g
M356 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

M357 11/0 9g
M357 11/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1001 8/0 9g
M1001 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-457 15/0 5g
m-457 15/0 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M1025 8/0 9g
M1025 8/0 9g
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

m-457L 15/0 5g
m-457L 15/0 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

M358 11/0 9g
M358 11/0 9g
 ₪7.50 

spacer
[1] [2]  >>


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz