יפני / Japanese >>> TOHO 15/0
 11/0
 8/0
 6/0
   spacer
spacerspacer

TO-25CF 9g 8/0
TO-25CF 9g 8/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-505 5g 15/0
TO-505 5g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 5g 15/0
TO-45 5g 15/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 9g 8/0
TO-45 9g 8/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-25CF 9g 11/0
TO-25CF 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 9g 15/0
TO-45 9g 15/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 9g 6/0
TO-PF557 9g 6/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558 9g 6/0
TO-PF558 9g 6/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-88 9g 8/0
TO-88 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27 9g 11/0
TO-27 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-55 9g 15/0
TO-55 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-32 9g 11/0
TO-32 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-90 9g 8/0
TO-90 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-81 5g 15/0
TO-81 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 9g 6/0
TO-221 9g 6/0
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BD 9g 8/0
TO-27BD 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 9g 11/0
TO-45 9g 11/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-83 9g 15/0
TO-83 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-84 9g 15/0
TO-84 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-49 9g 11/0
TO-49 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BDF 9g 8/0
TO-27BDF 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-132 9g 8/0
TO-132 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-85 9g 15/0
TO-85 9g 15/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-55 9g 11/0
TO-55 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-83 9g 11/0
TO-83 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-88 9g 15/0
TO-88 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-201 9g 8/0
TO-201 9g 8/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 9g 8/0
TO-221 9g 8/0
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-84 9g 11/0
TO-84 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-90 5g 15/0
TO-90 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-222 9g 8/0
TO-222 9g 8/0
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-85 9g 11/0
TO-85 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-132 5g 15/0
TO-132 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-86 9g 11/0
TO-86 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 5g 15/0
TO-221 5g 15/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-252 9g 8/0
TO-252 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-294 9g 8/0
TO-294 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-88 9g 11/0
TO-88 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-222 5g 15/0
TO-222 5g 15/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-252 9g 15/0
TO-252 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-504 9g 8/0
TO-504 9g 8/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-89 9g 11/0
TO-89 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-332 5g 15/0
TO-332 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-508 9g 8/0
TO-508 9g 8/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-90 9g 11/0
TO-90 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-565 9g 8/0
TO-565 9g 8/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-121 9g 11/0
TO-121 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-421 5g 15/0
TO-421 5g 15/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-127 9g 11/0
TO-127 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-921 9g 8/0
TO-921 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-508 5g 15/0
TO-508 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-928 9g 8/0
TO-928 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-617 5g 15/0
TO-617 5g 15/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-130 9g 11/0
TO-130 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-765 5g 15/0
TO-765 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989 9g 8/0
TO-989 9g 8/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-131 9g 11/0
TO-131 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989FM 9g 8/0
TO-989FM 9g 8/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-928 9g 15/0
TO-928 9g 15/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-132 9g 11/0
TO-132 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-166CF 9g 11/0
TO-166CF 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-990 9g 8/0
TO-990 9g 8/0
 ₪8.50 

   spacer
spacerspacer

TO-995 9g 15/0
TO-995 9g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-167BDF 9g 11/0
TO-167BDF 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-999 5g 15/0
TO-999 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-995 9g 8/0
TO-995 9g 8/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-180 9g 11/0
TO-180 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989 5g 15/0
TO-989 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1703 5g 8/0
TO-1703 5g 8/0
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-201 9g 11/0
TO-201 9g 11/0
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2218 9g 8/0
TO-2218 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2219 9g 8/0
TO-2219 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 5g 11/0
TO-221 5g 11/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2218 9g 15/0
TO-2218 9g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2224 9g 8/0
TO-2224 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-222 5g 11/0
TO-222 5g 11/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2219 9g 15/0
TO-2219 9g 15/0
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2607F 9g 8/0
TO-2607F 9g 8/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-294 9g 11/0
TO-294 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2224 5g 15/0
TO-2224 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2607F 5g 15/0
TO-2607F 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF551 9g 8/0
TO-PF551 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-331 5g 11/0
TO-331 5g 11/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-406 9g 11/0
TO-406 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BDF 9g 15/0
TO-27BDF 9g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 9g 8/0
TO-PF557 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-421 9g 11/0
TO-421 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557F 9g 8/0
TO-PF557F 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF551 5g 15/0
TO-PF551 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF553 5g 15/0
TO-PF553 5g 15/0
 ₪11.00 

   spacer
spacerspacer

TO-502 9g 11/0
TO-502 9g 11/0
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558 9g 8/0
TO-PF558 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 5g 15/0
TO-PF557 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558F 9g 8/0
TO-PF558F 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-504 9g 11/0
TO-504 9g 11/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557F 5g 15/0
TO-PF557F 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y912 9g 8/0
TO-Y912 9g 8/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-505 9g 11/0
TO-505 9g 11/0
 ₪9.50 

   spacer
spacerspacer

TO-PF558 5g 15/0
TO-PF558 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-508 9g 11/0
TO-508 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558F 5g 15/0
TO-PF558F 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-567 5g 11/0
TO-567 5g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-617 9g 11/0
TO-617 9g 11/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF562 5g 15/0
TO-PF562 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF567 5g 15/0
TO-PF567 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-705 5g 11/0
TO-705 5g 11/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF570 5g
TO-PF570 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-706 5g 11/0
TO-706 5g 11/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-708 5g 11/0
TO-708 5g 11/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-741 5g 11/0
TO-741 5g 11/0
 ₪9.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-825 9g 11/0
TO-825 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-911 9g 11/0
TO-911 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-917 9g 11/0
TO-917 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-920 9g 11/0
TO-920 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-921 9g 11/0
TO-921 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BDF 9g 11/0
TO-27BDF 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-922 9g 11/0
TO-922 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-928 9g 11/0
TO-928 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-934 9g 11/0
TO-934 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-937 9g 11/0
TO-937 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-952 9g 11/0
TO-952 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-954 9g 11/0
TO-954 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989 9g 11/0
TO-989 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-990 9g 11/0
TO-990 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-995 9g 11/0
TO-995 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-999 9g 11/0
TO-999 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1207 5g 11/0
TO-1207 5g 11/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1702 4g 11/0
TO-1702 4g 11/0
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1703 4g 11/0
TO-1703 4g 11/0
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1825 9g 11/0
TO-1825 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2208 9g 11/0
TO-2208 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2218 9g 11/0
TO-2218 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2219 9g 11/0
TO-2219 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2224 9g 11/0
TO-2224 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2605F 9g 11/0
TO-2605F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2607F 9g 11/0
TO-2607F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2637F 9g 11/0
TO-2637F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2638F 9g 11/0
TO-2638F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF551 9g 11/0
TO-PF551 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF553 9g 11/0
TO-PF553 9g 11/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF554 9g 11/0
TO-PF554 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF556 9g 11/0
TO-PF556 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 9g 11/0
TO-PF557 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557F 9g 11/0
TO-PF557F 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558 9g 11/0
TO-PF558 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558F 9g 11/0
TO-PF558F 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF560 9g 11/0
TO-PF560 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF562 9g 11/0
TO-PF562 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF564 9g 11/0
TO-PF564 9g 11/0
 ₪12.00 

   spacer
spacerspacer

TO-PF565 9g 11/0
TO-PF565 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF568 9g 11/0
TO-PF568 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF569 9g 11/0
TO-PF569 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF570 9g 11/0
TO-PF570 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y307 9g 11/0
TO-Y307 9g 11/0
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y856F 4g 11/0
TO-Y856F 4g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y857F 4g 11/0
TO-Y857F 4g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y912 9g 11/0
TO-Y912 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-YPS0012 9g 11/0
TO-YPS0012 9g 11/0
 ₪10.50 


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
שונות / Others
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz