צכי - Czech >>> SEED BEADS (ונציה צ'כית) 11/0
 10/0
 8/0
 6/0
 matubo 2/0
   spacer
spacerspacer

MTB63130-85001 5g
MTB63130-85001 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59145 10/0 10g
SB59145 10/0 10g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB01640 8/0 9g
SB01640 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB01640E 11/0 9g
SB01640E 11/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB01640E 6/0 9g
SB01640E 6/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

MTB63030-86805 5g
MTB63030-86805 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

MTB53410-86805 5g
MTB53410-86805 5g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

MTB03000-86805 5g
MTB03000-86805 5g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 10/0 20g
SB47113 10/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97120 10/0 20g
SB97120 10/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0050 6/0 20g
SB0050 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0050 8/0 20g
SB0050 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB00050 11/0 20g
SB00050 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0170 11/0 20g
SB0170 11/0 20g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0170 8/0 20g
SB0170 8/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11090 6/0 20g
SB11090 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0171 11/0 20g
SB0171 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0171 8/0 20g
SB0171 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0170 6/0 20g
SB0170 6/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0174 8/0 20g
SB0174 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0174 11/0 20g
SB0174 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0171 6/0 20g
SB0171 6/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0176 8/0 20g
SB0176 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0174 6/0 20g
SB0174 6/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0176 11/0 20g
SB0176 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB2355 11/0 20g
SB2355 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140 6/0 20g
SB10140 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB03050 8/0 20g
SB03050 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140 8/0 20g
SB10140 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB03050 11/0 20g
SB03050 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11140 6/0 20g
SB11140 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140F 8/0 20g
SB10140F 8/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB13600 6/0 20g
SB13600 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140 11/0 20g
SB10140 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17050 6/0 20g
SB17050 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11022 11/0 20g
SB11022 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11090 8/0 20g
SB11090 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18256 6/0 20g
SB18256 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11140 11/0 20g
SB11140 11/0 20g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18303 6/0 20g
SB18303 6/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11140 8/0 20g
SB11140 8/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB16090 8/0 20g
SB16090 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB13600 11/0 20g
SB13600 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18304 6/0 20g
SB18304 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17020 8/0 20g
SB17020 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB16090 11/0 20g
SB16090 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20060 6/0 20g
SB20060 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB21060 6/0 20g
SB21060 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17050 8/0 20g
SB17050 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17020 11/0 20g
SB17020 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17050 11/0 20g
SB17050 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18303 8/0 20g
SB18303 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB23980 6/0 20g
SB23980 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18256 11/0 20g
SB18256 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18304 8/0 20g
SB18304 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37188 6/0 20g
SB37188 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18303 11/0 20g
SB18303 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20010 8/0 20g
SB20010 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46102 6/0 20g
SB46102 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18304 11/0 20g
SB18304 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20060 8/0 20g
SB20060 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47010 6/0 20g
SB47010 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20010 11/0 20g
SB20010 11/0 20g
 ₪11.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB23980 8/0 20g
SB23980 8/0 20g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 6/0 20g
SB47113 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB48102 6/0 20g
SB48102 6/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB21060 11/0 20g
SB21060 11/0 20g
 ₪11.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB27060 8/0 20g
SB27060 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB23980 11/0 20g
SB23980 11/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB49102 6/0 20g
SB49102 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB30030M 8/0 20g
SB30030M 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB50220 6/0 20g
SB50220 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB27060 11/0 20g
SB27060 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB33050 8/0 20g
SB33050 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB30030 11/0 20g
SB30030 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37100 8/0 20g
SB37100 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53230 6/0 20g
SB53230 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB33050 11/0 20g
SB33050 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53410 6/0 20g
SB53410 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37100 11/0 20g
SB37100 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37136 8/0 20g
SB37136 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58250 6/0 20g
SB58250 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37128 11/0 20g
SB37128 11/0 20g
 ₪12.00 

   spacer
spacerspacer

SB59115 6/0 20g
SB59115 6/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37149 8/0 20g
SB37149 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59135 6/0 20g
SB59135 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37188 8/0 20g
SB37188 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37149 11/0 20g
SB37149 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38050 8/0 20g
SB38050 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59155 6/0 20g
SB59155 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37154 11/0 20g
SB37154 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38020 11/0 20g
SB38020 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61010 6/0 20g
SB61010 6/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38118 8/0 20g
SB38118 8/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38050 11/0 20g
SB38050 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38185 8/0 20g
SB38185 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61017 6/0 20g
SB61017 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61018 6/0 20g
SB61018 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38220 8/0 20g
SB38220 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38118 11/0 20g
SB38118 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63020 6/0 20g
SB63020 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38128 11/0 20g
SB38128 11/0 20g
 ₪10.60 

   spacer
spacerspacer

SB40010 8/0 20g
SB40010 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38149 11/0 20g
SB38149 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63130 6/0 20g
SB63130 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB68105 6/0 20g
SB68105 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38185 11/0 20g
SB38185 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB41010 8/0 20g
SB41010 8/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46010 8/0 20g
SB46010 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38220 11/0 20g
SB38220 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB78102 6/0 20g
SB78102 6/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46102 8/0 20g
SB46102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB83130 6/0 20g
SB83130 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38828 11/0 20g
SB38828 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB40010F 11/0 20g
SB40010F 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17020 6/0 20g
SB17020 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47102 8/0 20g
SB47102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 8/0 20g
SB47113 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58205 6/0 20g
SB58205 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB41010 11/0 20g
SB41010 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB48102 8/0 20g
SB48102 8/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46010 11/0 20g
SB46010 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB49102 8/0 20g
SB49102 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46102 11/0 20g
SB46102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47010 11/0 20g
SB47010 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB50060 8/0 20g
SB50060 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47102 11/0 20g
SB47102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB51060 8/0 20g
SB51060 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53230 8/0 20g
SB53230 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 11/0 20g
SB47113 11/0 20g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53410 8/0 20g
SB53410 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB48102 11/0 20g
SB48102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB49102 11/0 20g
SB49102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB57102 8/0 20g
SB57102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB50150 11/0 20g
SB50150 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58205 8/0 20g
SB58205 8/0 20g
 ₪10.70 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58250 8/0 20g
SB58250 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59115 8/0 20g
SB59115 8/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB51060 11/0 20g
SB51060 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59155 8/0 20g
SB59155 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53230 11/0 20g
SB53230 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53410 11/0 20g
SB53410 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59205 8/0 20g
SB59205 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB57060 11/0 20g
SB57060 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63020 8/0 20g
SB63020 8/0 20g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB57102 11/0 20g
SB57102 11/0 20g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63130 8/0 20g
SB63130 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB65431 8/0 20g
SB65431 8/0 20g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58205 11/0 20g
SB58205 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58250 11/0 20g
SB58250 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59115 11/0 20g
SB59115 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB78102 8/0 20g
SB78102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB80010 8/0 20g
SB80010 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59135 11/0 20g
SB59135 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59195 11/0 20g
SB59195 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB81016 8/0 20g
SB81016 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90090 8/0 20g
SB90090 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59205 11/0 20g
SB59205 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB60100 11/0 20g
SB60100 11/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90120 8/0 20g
SB90120 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93140 8/0 20g
SB93140 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61018 11/0 20g
SB61018 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93190 8/0 20g
SB93190 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63130 11/0 20g
SB63130 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB65431 11/0 20g
SB65431 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93210 8/0 20g
SB93210 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB96090 8/0 20g
SB96090 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB66010 11/0 20g
SB66010 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB68105 11/0 20g
SB68105 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97120 8/0 20g
SB97120 8/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB78102 11/0 20g
SB78102 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB80010 11/0 20g
SB80010 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB269700 8/0 20g
SB269700 8/0 20g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB81016 11/0 20g
SB81016 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB83130 11/0 20g
SB83130 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90030 11/0 20g
SB90030 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90090 11/0 20g
SB90090 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB91120 11/0 20g
SB91120 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93140 11/0 20g
SB93140 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93170 11/0 20g
SB93170 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93190 11/0 20g
SB93190 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93210 11/0 20g
SB93210 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB96030 11/0 20g
SB96030 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB96090 11/0 20g
SB96090 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97030 11/0 20g
SB97030 11/0 20g
 ₪13.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97070 11/0 20g
SB97070 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97120 11/0 20g
SB97120 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB98210 11/0 20g
SB98210 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB269700 11/0 20g
SB269700 11/0 20g
 ₪11.00 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
שונות / Others
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz