סברובסקי / Swarovski >>> אבני שיבוץ סברובסקי 1088
 1122
 1201
 4120
 4127
 4139
 4227
 4327
 4439
 4610
 4627
 4727
 4737
 4827
   spacer
spacerspacer

S-4439 red magma
S-4439 red magma
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 peridot (214) 18x13mm
S4610 peridot (214) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 siam (208) 18x13mm
S4610 siam (208) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 aquamarine (202) 18x13mm
S4610 aquamarine (202) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 emerald (205) 18x13mm
S4610 emerald (205) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 crystal 18x13mm
S4610 crystal 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 jet 18x13mm
S4610 jet 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 GSHA
S-4439 GSHA
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 topaz (203) 18x13mm
S4610 topaz (203) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 CAL
S-4439 CAL
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 jet
S-4439 jet
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 vitrail light
S-4439 vitrail light
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 vitrail light
S-4139 vitrail light
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 jet
S-4139 jet
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 GSHA
S-4139 GSHA
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 C
S-4139 C
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 antique pink
S-4139 antique pink
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 bermuda blue
S-4139 bermuda blue
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 CAL
S-4139 CAL
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 C
S-4439 C
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 rose (209) 18x13mm
S4610 rose (209) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 tanzanite (539) 18x13mm
S4610 tanzanite (539) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 CAB 18x13mm
S4610 CAB 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 light colorado topaz (246) 18x13mm
S4610 light colorado topaz (246) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 crystal 32x17mm
S4227 crystal 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM heliotrope
S1201 27MM heliotrope
 ₪35.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 aquamarine (202) 30x22mm
S4127 aquamarine (202) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 c
S4120 c
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 202
rivoli 202
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 C
5 יחידות S1028 C
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 CAB
5 יחידות S1028 CAB
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 black diamond (215) 30x22mm
S4127 black diamond (215) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM red magma
S1201 27MM red magma
 ₪35.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 jet 32x17mm
S4227 jet 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 203
rivoli 203
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 cab
S4120 cab
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 GSHA
S4120 GSHA
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 204
rivoli 204
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 CAB 32x17mm
S4227 CAB 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 202
S1201 27MM 202
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 emerald (205) 30x22mm
S4127 emerald (205) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 DOR
5 יחידות S1028 DOR
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 205
rivoli 205
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 209
S1201 27MM 209
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 light rose (223) 30x22mm
S4127 light rose (223) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 GSHA
5 יחידות S1028 GSHA
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 l.amethyst 212
S4120 l.amethyst 212
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 GSHA 32x17mm
S4227 GSHA 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 202
5 יחידות S1028 202
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 siam 208
S4120 siam 208
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 SSHA 32x17mm
S4227 SSHA 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 topaz (203) 30x22mm
S4127 topaz (203) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 206
rivoli 206
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 214
S1201 27MM 214
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 white opal (234) 30x22mm
S4127 white opal (234) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 203
5 יחידות S1028 203
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 smoky quartz 225
S4120 smoky quartz 225
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 207
rivoli 207
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 220
S1201 27MM 220
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 14x10mm JET
S4120 14x10mm JET
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 204
5 יחידות S1028 204
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 208
rivoli 208
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 280
S1201 27MM 280
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 GSHA 30x22mm
S4127 GSHA 30x22mm
 ₪43.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM Crystal
S1201 27MM Crystal
 ₪20.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 205
5 יחידות S1028 205
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 209
rivoli 209
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 14x10mm khaki 550
S4120 14x10mm khaki 550
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 red magma 30x22mm
S4127 red magma 30x22mm
 ₪43.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 207
5 יחידות S1028 207
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 black patina 30x22mm
S4127 black patina 30x22mm
 ₪43.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 211
rivoli 211
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM Crystal F
S1201 27MM Crystal F
 ₪26.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 14x10mm turquoise 267
S4120 14x10mm turquoise 267
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 212
rivoli 212
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm amethyst 204
S4120 18x13mm amethyst 204
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 208
5 יחידות S1028 208
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm aquamarine 202
S4120 18x13mm aquamarine 202
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 209
5 יחידות S1028 209
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 214
rivoli 214
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 215
rivoli 215
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 212
5 יחידות S1028 212
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm black diamond 215
S4120 18x13mm black diamond 215
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 220
rivoli 220
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm burgundy 515
S4120 18x13mm burgundy 515
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 213
5 יחידות S1028 213
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 223
rivoli 223
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm emerald 205
S4120 18x13mm emerald 205
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 214
5 יחידות S1028 214
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 215
5 יחידות S1028 215
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm light azore 361
S4120 18x13mm light azore 361
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 227
rivoli 227
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 228
rivoli 228
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm light peach 362
S4120 18x13mm light peach 362
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 217
5 יחידות S1028 217
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm light topaz 226
S4120 18x13mm light topaz 226
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 238
rivoli 238
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 220
5 יחידות S1028 220
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 223
5 יחידות S1028 223
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm purple velvet 277
S4120 18x13mm purple velvet 277
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 246
rivoli 246
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm rose 209
S4120 18x13mm rose 209
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 225
5 יחידות S1028 225
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 262
rivoli 262
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 226
5 יחידות S1028 226
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm SSHA
S4120 18x13mm SSHA
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 263
rivoli 263
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm tanzanite 539
S4120 18x13mm tanzanite 539
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 227
5 יחידות S1028 227
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 362
rivoli 362
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 371
rivoli 371
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm violet 371
S4120 18x13mm violet 371
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 228
5 יחידות S1028 228
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 502
rivoli 502
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 229
5 יחידות S1028 229
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 539
rivoli 539
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 234
5 יחידות S1028 234
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 542
rivoli 542
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 236
5 יחידות S1028 236
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli C
rivoli C
 ₪2.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 243
5 יחידות S1028 243
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli jet
rivoli jet
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 246
5 יחידות S1028 246
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli CAB
rivoli CAB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 267
5 יחידות S1028 267
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 283
5 יחידות S1028 283
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli GSHA
rivoli GSHA
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli vitrail medium
rivoli vitrail medium
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 291
5 יחידות S1028 291
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli vitrail light
rivoli vitrail light
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 360
5 יחידות S1028 360
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli SSHA
rivoli SSHA
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 362
5 יחידות S1028 362
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli luminous green
rivoli luminous green
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 371
5 יחידות S1028 371
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 379
5 יחידות S1028 379
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli red magma
rivoli red magma
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli jet hem
rivoli jet hem
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 390
5 יחידות S1028 390
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli copper
rivoli copper
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 394
5 יחידות S1028 394
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 395
5 יחידות S1028 395
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli bermuda blue
rivoli bermuda blue
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli blue shade
rivoli blue shade
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 501
5 יחידות S1028 501
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 202AB 18mm
rivoli 202AB 18mm
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 502
5 יחידות S1028 502
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 209AB 18mm
rivoli 209AB 18mm
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 515
5 יחידות S1028 515
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 539
5 יחידות S1028 539
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 Jet
5 יחידות S1028 Jet
 ₪5.00 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
שונות / Others
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz